top of page
Search

Jak podpořit zaměstnance v této době (březen 2021)

Rádi bychom dnes s vámi nasdíleli výstup z naší online diskuze Jak podpořit zaměstnance v této době.

Přímo s HR experty jsme odhalili, jaké hodnoty nám pomáhají udržet a podpořit sounáležitost zaměstnanců s firmou (jejich engagement a loajality) a jaké konkrétní nástroje se osvědčily v praxi.

Víme, že v oblasti péče o zaměstnance málokdy funguje CopyPaste strategie a že to, co funguje v jedné společnosti, nemusí fungovat v druhé. Přesto věříme, že pro vás může být naše závěrečné shrnutí inspirací, třeba i něco vyzkoušíte, upravíte si to, podle toho, jak vám to funguje v praxi a "ukotvíte" to, co vám bude přinášet radost, pokrok a časem i očekávané výsledky.


Že je toto téma velmi aktuální, potvrzuje i výzkum společnosti Microsoft, kterého se zúčastnilo více než 30 000 respondentů z 31 různých zemí. Tento výzkum odhaluje, že až 41 % zaměstnanců uvažuje o tom, že změní práci v tomto roce.

Jeho shrnutí najdete například v tomto článku:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/bosses-are-clueless-that-workers-are-miserable-and-looking-to-leave

Doporučujeme se na chvilku zastavit u grafu, který nám říká, že to nejsou jen manažeři, o jejichž well-being by měla firma pečovat.


Pokud vás téma péče o zaměstnance zajímá více, můžete se nám ozvat na: jsmetuprovas@kouc.ink a přidat se do naší uzavřené skupiny Péče o zaměstnance nebo s námi probrat strategii ve vaší firmě.

Recent Posts

See All

Chtěla bych poděkovat Kateřině Haring za pozvání do podcastu Podnikatelka, kde jsem měla příležitost mluvit o podnikání a koučování. Náš společný rozhovor si můžete poslechnout na tomto odkazu: https:

bottom of page