top of page
Search

Fakta o koučování 2 - Koučování může mít pozitivní vliv na vaši duševní pohodu.

Updated: Feb 2, 2021

Jedním z vědců, jehož studie prokázala pozitivní vliv koučování na náš well-being, byl Sean O' Conor ze Sydney University. Byl jedním z těch, kteří se pokoušel změřit nezměřitelné a vyjádřit zlepšení well-beingu v hmatatelných číslech, což naštěstí umí nejen on, ale dokážeme to i my v rámci projektu Kouč.ink.

Když Sean porovnal well-being koučovaných po koučování a před koučováním, zjistil, že došlo ke zlepšení psychologického well-beingu průměrně o 4, 7 % a tak dokázal, že koučování má pozitivní vliv nejen na dosahování našich cílů, ale právě i na naši duševní pohodu.


Co vlastně tajemný well-being utváří a na co tak může mít koučování pozitivní vliv?

  1. Míra sebepřijetí nebo-li akceptace nás samotných včetně vlastností, které úplně nevnímáme jako naše přednosti

  2. Autonomie v myšlenkách a akcích, která nám napovídá, do jaké míry dokážeme odolávat tlaku zvenku a důvěřovat vlastním měřítkům

  3. Kvalitní a pozitivní vztahy

  4. Interakce s komplexním prostředím kolem nás v souladu s našimi potřebami i hodnotami a jejich naplňováním

  5. Nalézání a naplňování smysluplných cílů a nacházení smyslu v našem životě

  6. Celoživotní růst a osobní rozvoj

Naštěstí náš well-being můžeme do velké míry ovlivňovat a právě teď v lednu, kdy vytváříme naše cíle pro tento rok, do nich můžeme zahrnout právě i ty oblasti well-beingu, které si chceme udržet nebo dokonce ještě trochu zlepšovat.


Zlepšení well-beingu nebyl jediným faktem, který Sean O"Conor zkoumal, a tak se můžete těšit na další díly Faktů o koučování, kde se k jeho objevům vrátíme.


Recent Posts

See All

Chtěla bych poděkovat Kateřině Haring za pozvání do podcastu Podnikatelka, kde jsem měla příležitost mluvit o podnikání a koučování. Náš společný rozhovor si můžete poslechnout na tomto odkazu: https:

bottom of page